ENVICCO ร่วมเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน
By Admin 02 Nov 2022

ENVICCO ร่วมเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ร่วมเปิด “ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล อบต.ลำเหย จ.นครปฐม” ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GC   บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย

การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการขยายผลจากโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร (Community Waste Model) จากพื้นที่จังหวัดระยองมาสู่จังหวัดนครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบการบริหารและจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร นอกจากนี้เป็นการยกระดับการจัดการขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน สู่ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี โดยนำระบบ “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” เข้ามาช่วยจัดการ ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และส่งต่อให้กับโรงงาน ENVICCO เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วนั้นไปแปรรูปกลับมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงต่อไป

คาดว่าจะสามารถนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลได้มากถึง 60 ตัน/ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 61,860 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ถึง 687 ต้น