สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อ

โทร : 02 265-8400
โทรสาร : 02 265-8500
อีเมล : info@envicco.com

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.00 - 17.00 น.

โรงงาน

ที่อยู่

888/9 ถนนมาบชะลูด-แหลมสน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ติดต่อ

โทร : +66 (0) 33 221-200
อีเมล : info@envicco.com

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.00 - 17.00 น.

ติดต่อเรา

สมัครงาน