ที่มาของเอ็นวิคโค

เอ็นวิคโคเกิดจากความร่วมมือระหว่าง GC และ ALPLA ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม หมุนเวียน และการทำงานร่วมกัน เราส่งเสริมความร่วมมือและการดำเนินงานในภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมโดยนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสะท้อนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยลดการไหลลงมหาสมุทรและการฝังกลบขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สิ่งแวดล้อม

เราใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจเรา

การหมุนเวียน

เราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความร่วมมือ

เราสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก

business

ผลิตภัณฑ์ของเอ็นวิคโค

ผลิตภัณฑ์ของเอ็นวิคโค ภายใต้แบรนด์ InnoEco ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR) คุณภาพสูง มีความสม่ำเสมอของคุณสมบัติ และเป็นวัสดุรีไซเคิล 100% การันตีด้วยการรับรองจากมาตรฐานสากล

เม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET

เม็ดพลาสติก PCR 100% ชนิด PET (PCR PET) เกรดสัมผัสอาหาร มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

เม็ดพลาสติก InnoEco PCR HDPE

เม็ดพลาติก PCR 100% ชนิด HDPE (PCR HDPE) เกรดบรรจุภัณฑ์ มีสีเดียวและปราศจากกลิ่น

อ่านเพิ่มเติม

แบรนด์ผลิตภัณฑ์

InnoEco

ความยั่งยืน

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value)

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value)

 • เม็ดพลาสติก PCR คุณภาพสูง

  ㆍเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในการเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วไปยังเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

  ㆍระบบปฏิบัติการผลิตตามมาตรฐานยุโรป

  ㆍเหมาะสำหรับใช้ในงานขึ้นรูปขวดบรรจุภัณฑ์

 • ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์

  ㆍควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์

  ㆍการวิเคราะห์คุณสมบัติแบบทันทีและต่อเนื่องด้วยห้องปฏิบัติการภายในโรงงาน

 • เม็ดพลาสติก PCR 100% พร้อมความปลอดภัยในการใช้สัมผัสอาหาร

  ㆍผ่านการรับรองจาก UL และ US.FDA 

 • สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

  ㆍพลาสติกใช้แล้วทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบของเรามาจากการรวบรวมในประเทศเท่านั้น

  ㆍมีพันธมิตรเครือข่ายจัดหาวัตถุดิบผ่านสัญญาระยะยาว และแพลตฟอร์ม YOUเทิร์น

คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Value)

คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Value)

 • ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดการจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ไม่ถูกต้อง

  คืนคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วถึง 60,000 ตันต่อปี ทดแทนโอกาสรั่วไหลลงสู่ทะล หรือฝังกลบ

 • ลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprint)

  ลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 141,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

คุณค่าต่อสังคม (Social Value)

คุณค่าต่อสังคม (Social Value)

 • ส่งเสริมการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน

  ด้วยโครงการนำร่องรวบรวมและบริหารจัดการขยะพลาสติก 2 แห่งในจังหวัดระยอง

 • สนับสนุนความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อการจัดการพลาสติกใช้แล้ว ผ่านกิจกรรม Loop Connecting ทั่วประเทศไทย
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร