ENVICCO ร่วมเสวนาในงาน “Policy Forum ปลดล็อกกฎหมาย เตรียมใช้ rPET สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์”
โดย Admin 28 มิ.ย. 2565

ENVICCO ร่วมเสวนาในงาน “Policy Forum ปลดล็อกกฎหมาย เตรียมใช้ rPET สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ร่วมเสวนาระดมความคิดเห็น ในช่วง “โอกาสและปัจจัยขับเคลื่อน rPET สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ในงาน “Policy Forum ปลดล็อกกฎหมาย เตรียมใช้ rPET สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์” ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับ นักวิชาการ ตัวแทนจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และผู้นำธุรกิจ rPET ในประเทศไทย

นายณัฐนันท์ ได้เน้นย้ำในฐานะผู้ผลิตพลาสติกรีไซเคิลว่า การให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางหรือครัวเรือน จะสามารถยกระดับความสามารถในการเก็บกลับขวดที่ใช้แล้ว รวมถึงคุณภาพของการคัดแยกขวดใช้แล้วที่เข้าสู่โรงงานพลาสติกรีไซเคิล ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกลับมาเป็น rPET ที่มีคุณภาพสูง มั่นใจในความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภคทุกคน”

งานเสวนานี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงของผู้นำในธุรกิจ rPET ในประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนให้ rPET สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยงานนี้มีเข้าร่วมฟังมากกว่า 300 คน